werken in bewoonde woningen

werken in bewoonde woningen

Een bewoond huis moet opgeknapt of gerenoveerd worden. Ondanks het doel vaak een enigszins vervelende periode voor iedereen die in dat huis woont. Wij houden dan ook nauw contact met de aangewezen persoon. In overleg stellen wij een planning samen voor de werkzaamheden en houden nauw contact tijdens die werkzaamheden.

Onze werknemers houden zich aan onderstaande gedragsregels:
–  zorgt dat hij gepaste werkkleding draagt en dat zijn uiterlijk verzorgd is.
–  gebruikt geen alcohol of drugs voor of tijdens het werk
–  bezigt geen onwelvoeglijke taal en rookt niet in huis
–  meldt eventueel door hem geconstateerde dan wel veroorzaakte schade aan de bewoner
–  gebruikt geen radio of andere geluidsapparatuur tijdens de werkzaamheden als de bewoners aanwezig zijn, tenzij dit wordt toegestaan
–  laat de woning achter zoals deze is aangetroffen
–  neemt maatregelen ter bescherming van eigendommen van bewoners tegen vervuiling of beschadiging
–  door de werkzaamheden veroorzaakt afval wordt afgevoerd
–  maakt slechts gebruik van voorzieningen van de bewoner, zoals toilet en badkamer, met uitdrukkelijke toestemming van de bewoner

Uw huis en eigendommen in de handen van een solide team vakmensen. Een goed gevoel!